7ส.ค.62 เทศบาลนครนครราชสีมา จัดเครื่องจักรและยานพาหนะร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในการขุดลอกและทำความสะอาดลำตะคองช่วงสะพานมิตรภาพซอย 4