3 ส.ค.62 เทศบาลนครนครราชสีมาพร้อมด้วยองค์กรความร่วมมือในโครงการพัฒนาเมืองโคราชสมาร์ท ซิตี้ (Korat Smart City) ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ห้องควบคุมกล้อง CCTV