5มิ.ย.62 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ(Smart city) ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2