11ก.ค.62 โครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกาญจนาภิเษกฯ