13ก.ค.62 ส่งเสริมประเพณีแห่เทียนโคราช เข้าชมการแกะสลักเทียนพรรษาประดับต้นเทียนพรรษา ณ วัดหนองบัวรอง วัดโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา