Site icon

12ต.ค.62 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาประชาธิปไตยกับการพัฒนาประเทศในทศวรรษหน้า โดยมี ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตภัพพล อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ เทอร์มินอล 21

Exit mobile version