Slider

»» คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ เทศบาลนครนครราชสีมา ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด 19

>> ดูทั้งหมด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 ทั้งหมดเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

- ประกาศกำหนดพื้นที่เหตุรำคาญ
-  ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลนครนครราชสีมา
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
– ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 11 
– ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 9 
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
– แก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 8
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
– การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
– ประชาสัมพันธ์การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 7
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ระเบียบ
– ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าด้วยกาประกอบกิจการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (20 เม.ย. 2561)
คำสั่ง
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงการมอบหมายอำนาจหน้าที่ปลัดเทศบาล
- มอบหมายอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
- คำสั่งสำนักปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ 3/2561 มอบอำนาจหน้าที่ปลัดเทศบาล
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลนครนครราชสีมา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลนครนครราชสีมา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมือองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศจัดซือจัดจ้างทั้งหมด

ประกาศจัดซือจัดจ้างทั้งหมด

1 2 18

ประกาศจัดซือจัดจ้างทั้งหมด

1 2 20

ประกาศจัดซือจัดจ้างทั้งหมด

Video List
พิจารณาข้อเสนอแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ปรับระดับฟุตบาท เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ
โครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน เทศบาลนครนครราชสีมา
เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก EP.50 เปลี่ยนขยะสดเป็นไฟฟ้า
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 เทศบาลนครนครราชสีมา
Video List
EP 14 ผลิตภัณฑ์ "ไข่เค็มจินดาภา"
EP 13 ผลิตภัณฑ์อโรม่า "ร้านหมอสว่าง"#ตลาดชุมชนเทศบาลออนไลน์ #กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครราชสีมา
EP 12 ผลิตภัณฑ์จากชุมชนมิตรภาพพัฒนา
EP 11 ☕☕ กาแฟสด สูตรขี้ชะมด 🐜🐜รสชาติกลมกล่อม หอมละมุน ...ต้องลอง👍
EP.10 กระเทียมโทนดอง ตราสุมาลี
EP.9 ผลิตภัณฑ์มือวิเศษเครื่องมือช่วยห่อและเก็บผลไม้ ระบบ 2 IN 1 #รายการตลาดชุมชนออนไลน์
ep. 8 🍕พิซซ่าลุงซาน 🍕
ep. 7 🌼วิสาหกิจชุมชนนฤเบศสมุนไพร
p. 6 🐶 Petch Dog Dress 🐶 เสื้อผ้า น้องหมา น้องแมว
ep. 5 ✴️ น้ำผึ้งบุญวัฒน์ ✴️ "น้ำผึ้งแท้ 100 % จากเกสรดอกลำไย"
ep. 4 พาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้าวสุระ (ปลาส้มไร้ก้าง ตราแม่ทองวัน )
ep. 3 พาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
EP 2 พาเยี่ยมชมตลาดประจำเดือน
EP 1 รายการตลาดชุมชนออนไลน์

บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน