ฉบับที่ 408 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถไฟฟ้า ขนาด 25 ที่นั่ง) จำนวน 2 คัน /25-พ.ค.-2567