ติดต่อเทศบาล

 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ที่อยู่  635 ถ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

E-mail: info@koratcity.go.th , koratcity@koratcity.go.th

โทร. 0-4423-4600 – 59 , เบอร์โทรติดต่อภายใน

แฟกซ์ 044-234686