ฉบับที่ 440 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) /8-ก.ค.-2567