ฉบับที่ 363 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/5 มิ.ย. 2567