- ฉบับที่ 385 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล /14 มิ.ย. 2567