- ฉบับที่ 388 รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง /18 มิ.ย. 2567