ฉบับที่ 771 เปลี่ยนแปลงประกาศการขายทอดตลาดมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอย 41-0-58 ไร่ และ 50-0-00 ไร่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา (ครั้งที่ 2) /13 พ.ย. 2566