- ฉบับที่ 371 รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง /11 มิ.ย. 2567