ฉบับที่ 437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนวัดสามัคคี จำนวน 1 งาน /3 ก.ค.-2567