Site icon

20ต.ค.62 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี)ต้อนรับคณะทีมนักกีฬาจากจ.ชัยภูมิ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธรเกมส์

Exit mobile version