Site icon

21 มิ.ย. 2562 เทศบาลนครนครราชสีมาจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย พร้อมแนะนำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับชุมชนโรงต้ม ณ บริเวณชุมชนวัดม่วง

Exit mobile version