Site icon

30ส.ค.62 ต้อนรับ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ เขื่อนระบายน้ำโพธิ์เตี้ย

Exit mobile version