4 มี.ค.61 รองปลัดเทศบาล วางพวงมาลาสักการะ หน้าอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ เพื่อระลึกถึงวีรกรรม ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

วันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น.
นายสันติ เกิดโมฬี รองปลัดเทศบาล วางพวงมาลาสักการะ หน้าอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของนางสาวบุญเหลือที่ได้พี่ชีพเพื่อชาติต่อสู้กับอริราชศัตรู กรณีทหารไทยถูกกองทัพลาว ของเจ้าอนุวงศ์กวาดต้อนกลับไปนครเวียงจันทน์ ซึ่งนางสาวบุญเหลือได้นำคนไทยต่อสู้กับทหารลาวระหว่างเดินทางถึงบริเวณทุ่งสัมฤทธิ์ เขตอำเภอพิมายในปัจจุบันเป็นเหตุให้กองทัพลาวแตกพ่ายและนางสาวบุญเหลือได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2369 ในวีรกรรมครั้งนั้น

Exit mobile version