ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิ…

View More ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

16ส.ค.62 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาญิชย์ เพื่อตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาล ที่จังหวัดนครราชสีมา

View More 16ส.ค.62 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาญิชย์ เพื่อตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาล ที่จังหวัดนครราชสีมา