Site icon

5 มี.ค.61 นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาล ผู้แทนนายกเทศมนตรี รับมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลผู้นำองค์กรท้องถิ่นดีเด่น

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.
นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาล ผู้แทนนายกเทศมนตรี รับมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลผู้นำองค์กรท้องถิ่นดีเด่น จากสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา

Exit mobile version