Site icon

15 มี.ค.61 ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่กีดขวางสายไฟบริเวณข้างทางขึ้น โรงแรมสีมาธานี ถ.มุขมนตรี

Exit mobile version