Site icon

6 ส.ค.63 ชำระค่าน้ำง่ายยิ่งขึ้นผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม “โครงการพัฒนาระบบการรับชำระค่าน้ำประปาเทศบาลนครนครราชสีมาแบบออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์” ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 5 เทศบาลนครนครราชสีมา

การประชุมดังกล่าวเป็นการพิจารณาหารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการรับชำระค่าน้ำประปาให้เกิดความสะดวก สบายยิ่งขึ้นแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งเร็ว ๆ นี้ เทศบาลจะเพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปา เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยการชำระค่าน้ำประปาผ่าน โมบายแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือชำระผ่านเคาเตอร์ เซอร์วิส

Exit mobile version