29 พ.ค.66 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 1 มาแจ้งเหตุที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิได้

View More 29 พ.ค.66 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 1 มาแจ้งเหตุที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิได้