Site icon

18ก.ค.61 จนท.โรงพยาบาลมหาราชฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับ ความเสี่ยงในการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ

Exit mobile version