5 มี.ค.63 ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ เค้กหม้อแกง โดยคุณลดาวัลย์ คาดกระโทก ชุมชน จิระพัฒนา

Exit mobile version