Site icon

16 พ.ย.64 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “ลอยกระทง”

ผังบริเวณการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2564 ณ สวนสาธารณะหนองแก้ช้าง

มาตรการสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครนครราชสีมา ณ สวนสาธารณะหนองแก้ช้าง

Exit mobile version