Site icon

2ต.ค.61 คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเข้าพบ ผบ.บน.1 น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กองบิน 1

Exit mobile version