Site icon

6ต.ค.61 “เทศบาลเคลื่อนที่”วัดหงษาราม นายกพบประชาชน เพื่อพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชุมชนต่างๆ

Exit mobile version