Site icon

9ต.ค.61 เทศบาลร่วมเปิดตัวศูนย์ราชการสะดวก(GECC) สถานีรถไฟนครราชสีมา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

Exit mobile version