Site icon

21 พ.ย. 61 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่บริเวณซอยกิ่งสวายเรียง

Exit mobile version