Site icon

ดญ.ลิปิการ์ แวยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5​ (วัดป่าจิตตสามัคคี) เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานท์ จังหวัดนครราชสีมาประจำปีการศึกษา 2561

Exit mobile version