Site icon

28พ.ย.61 รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา​ มอบเกียรติบัตรให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ณ​ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

Exit mobile version