Site icon

7ธ.ค.61 ประชุมหารือการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง Smart City ของจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

Exit mobile version