Site icon

11ธ.ค.61 (เทศกิจ)และพ่อค้า แม่ค้าตลาดแม่กิมเฮง ร่วมกันพัฒนาล้างทำความสะอาดจุดผ่อนผันและพื้นที่จำหน่ายสินค้าถนนสุรนารี(ตลาดแม่กิมเฮง)

Exit mobile version