Site icon

11ธ.ค.61 รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารีประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองโคราช ให้เป็นเมือง #KoratSmartCity

Exit mobile version