Site icon

12ธ.ค.61 (เทศกิจ) พ่อค้าแม่ค้าไนท์บาร์ซ่าวัดบูรพ์ ร่วมกันทำความสะอาดจุดผ่อนผันและพื้นที่จำหน่ายสินค้า ณ จุดผ่อนผันไนท์บาซ่าร์วัดบูรพ์ ถนนจอมพล

Exit mobile version