Site icon

14ธ.ค.61 โรงเรียนเทศบาล2(วัดสมอราย)เข้าร่วมกิจกรรมทำขนมอบในวันที่ 11-12ธ.ค.ตามโครงการการเรียนรู้สู่​งานอาชีพ เพื่อฝึกการปฏิบัติจริง

Exit mobile version