Site icon

15ธ.ค.61 คณาจารย์จาก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ได้แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ชั้นมัธยมปีที่ 5 และ 6

Exit mobile version