Site icon

15ธ.ค.61 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครราชสีมา Yesterday at 8:36 AM · โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

Exit mobile version