Site icon

นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน 1 มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรี ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน 1 มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่
นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรี ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Exit mobile version