Site icon

7ม.ค.62 จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ เทศบาลนครนครราชสีมา​ เข้าระงับเหตุไฟไหม้เสาไฟฟ้าบ้านพักรถไฟ ซ. 21 การระงับเหตุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย​

Exit mobile version