Site icon

9ม.ค.62 นักศึกษาพยาบาล ม.วงษ์ชวลิตกุล ได้จัดกิจกรรม “โครงการ สานรัก สร้างสัมพันธ์” ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

Exit mobile version