Site icon

12ม.ค.62 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย ) ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับการไฟฟ้านครราชสีมา​ และได้ชมแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า

Exit mobile version