Site icon

22ม.ค.62 โรงเรียนเทศบาล2(วัดสมอราย)เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกอาชีพในยุคดิจิทัลภายใต้โครงการแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4

Exit mobile version