Site icon

23ม.ค.62 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้า ตลาดแม่กิมเฮง จัดกิจกรรมทำความสะอาดล้างตลาด จัดระเบียบการตั้งวางสินค้า

Exit mobile version