Site icon

28ม.ค.62 คณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยต้อนรับคณะรองนายกรัฐมนตรี พิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

Exit mobile version