Site icon

23 พ.ค. 66 บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

#ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

เรื่องบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

.

1. นายธนภูมิ ตั้งสิทธิประเสริฐ

2. นายธนกฤต มาลัยพิพัฒน์

____________________________

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/

.

พร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างสุจริตโปร่งใส

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.00-17.00 น.

_____________________________

#เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

#เทศบาลนครนครราชสีมา

#Appkoratcity

#งานประชาสัมพันธ์

ไลน์OAเทศบาลฯแอดเลย https://lin.ee/tEoZH6

Exit mobile version