น้ำประปาไม่ไหล หรือไหลอ่อน 30 ม.ค. 62 บริเวณ ถ.ประปา ถ.มหาราช และรพ.มหาราช

Exit mobile version